فراخوانی فراخوانی ...
حضور و سخنرانی در همایش ده ها هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه آزادی

حضور و سخنرانی در همایش ده ها هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه آزادی

1397/11/27
یکی از مباحث مهم درس خارج فقه ایشان در سالهای اخیر بحث «ولایت فقیه» بود که در هشتاد جلسه ارائه شد و طی آن مبانی فقهی، کلامی و جامعه شناختی ولایت فقیه تبیین و تشریح گردید. ایشان در سال 1391 «درس خارج مبانی فقه حکومتی» را برگزار کردند و به طرح زوایای نوینی در اندیشه فقه حکومتی همت گماردند. از دیگر تدریسهای مهم استاد میرباقری میتوان به تدریس دورههای مختلف «اصول فلسفه برنامه ریزی» و «فلسفه تطبیقی» و دوره های متعدد «الهیات و امام شناسی» اشاره کرد.


عناوین مرتبط - rel آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
نویسنده: