فراخوانی فراخوانی ...

ارائه دیدگاه آیت الله بهجت

  • برگزار کننده : فرهنگستان علوم اقتصادی
  • محل برگزاری : تهران ، تالار وحدت
  • تاریخ : 1398/03/25
  • زمان : 10:30 - 18:30

موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی …

سمینار

ارائه دیدگاه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری

  • برگزار کننده : فرهنگستان علوم اسلامی
  • محل برگزاری : قم، خیابان ارم، سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی
  • تاریخ : 1397/12/05
  • زمان : 15:30 - 16:30

موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی …

نشست