فراخوانی فراخوانی ...
    نویسنده
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
فعالیت ها

عضو خبرگان رهبری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

موضوعات تخصصی

فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی

انزوای شدید اجتماعی در کمین ایرانیان است

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری حوزه تخصصی / فقه حکومتی چهارشنبه 24 بهمن 1397
اشتراک مطلب
دانلود فایل متنی

 آیت الله میرباقری در سال 1340 هجری شمسی در شهر مقدس قم و در دامان خانوادهای مذهبی که بهدلیل عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) به قم مهاجرت کرده بودند، دیده به جهان گشودند.  تحصیلات حـوزوی استاد میرباقری پس از گذراندن مقطع دبیرستان، دروس حوزوی را از سال 1354 آغاز کرد و دوره مقدمات و سطح را در محضر اساتید برجسته و بنام حوزه علمیه قم همچون حضرات آیات سید علی محقق، اعتمادی و پایانی فراگرفتند.

ایشان از سال 1360 با جدیت در درس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و دروس خارج اصول آیتالله سیدکاظم حائری و آیتالله وحیدخراسانی حاضر شدند و از آنان کسب فیض نمودند؛ پس از مدتی، تحصیل دروس خارج اصول و خارج فقه را به شکل متمرکز و مستمر در محضر مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی ادامه داده و به تکمیل و تحکیم مبانی اجتهاد پرداختند تا اینکه به حلقه شاگردان خصوصی و هیئت استفتائات ایشان راه یافتند؛ مدت حشرونشر علمی استاد با مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی بیش از بیست سال بوده است. ایشان در کنار تحصیلات فقهی و اصولی، از شرکت در دروس فلسفی و منطقی هم بازنماندند و «نهایه الحکمه» را نزد آیتالله مصباح یزدی، «اشارات» و «شرح منظومه» را نزد آیتالله انصاری شیرازی، «منطق شفاء» و بخشی «اسفار» را نزد آیتالله جوادی آملی و بخشی از «طبیعیات شفا و علم هیئت» را نزد علامه حسنزاده آملی آموختند؛ ایشان همچنین در دروس حجتالاسلاموالمسلمین علامه

سیدمنیرالدین حسینی (ره) حضور یافتند و سالها از نظریات بنیادی ایشان در زمینه «کاربردیشدن فلسفه (فلسفه شدن)»، «روششناسی علم دینی» و «فلسفه اصول فقه حکومتی» بهره بردند.  تدریسهـا و پژوهشها آیتالله میرباقری همزمان با فراگیری دانشهای حوزوی، به تدریس علوم حوزوی نیز پرداختند و در فاصله سالهای 1359 تا 1369 دروس مقدمات و سطح حوزه را تدریس نمودند؛ سپس از سال 1372 تدریس دروس خارج اصول و خارج فقه را در حوزه علمیه قم آغاز کردند که با گذشت بیش از 20 سال، همچنان به تدریس این دروس ادامه میدهند. یکی از مباحث مهم درس خارج فقه ایشان در سالهای اخیر بحث «ولایت فقیه» بود که در هشتاد جلسه ارائه شد و طی آن مبانی فقهی، کلامی و جامعهشناختی ولایت فقیه تبیین و تشریح گردید. ایشان در سال 1391 «درس خارج مبانی فقه حکومتی» را برگزار کردند و به طرح زوایای نوینی در اندیشه فقه حکومتی همت گماردند. از دیگر تدریسهای مهم استاد میرباقری میتوان به تدریس دورههای مختلف «اصول فلسفه برنامهریزی» و «فلسفه تطبیقی» و دورههای متعدد «الهیات و امامشناسی» اشاره کرد. ایشان تاکنون بر پژوهشها و طرحهای فراوان «حوزوی، دانشگاهی و وابسته به نهادهای

حکومتی» نظارت علمی کرده و یا مشاوره دادهاند؛ همچنین در پایاننامههای متعدد «سطح چهار حوزه» یا «دکترای دانشگاه» بهعنوان استاد راهنما یا استاد مشاور مشارکت داشتهاند. تبلیغ عمومی و نخبگـانی استاد میرباقری در عرصه تبلیغ عمومی و نخبگانی در داخل و خارج از کشور نیز حضوری جدی و گسترده داشتهاند؛ بهگونهای که امروز بهعنوان یکی از  نخبگان تبلیغی کشور شناخته میشوند. ایشان در 25 سال گذشته سخنرانیهای متعددی در موضوعات مختلف مذهبی ایراد کردهاند؛ از جمله این موضوعات میتوان به «رابطه الوهیت، ولایت، شریعت»، «فلسفه تاریخ شیعی»، «تفسیر قرآن کریم»، «شرح ادعیه و زیارات، بهویژه زیارت عاشورا و جامعه کبیره»، «تحلیل حادثه عظیم عاشورا»، «مهدویت و انتظار» «عرفان ولایی و تربیت ولایی» و... اشاره کرد. ایشان در دو سال اخیر نیز با حضور در برنامه تلویزیونی اثرگذار «سمت خدا» پاسخگوی دغدغههای دینی مخاطبین فرهیخته رسانه ملی بودهاند. فعالیتهای سیاسی و اجرایی استاد میرباقری در دوران نوجوانی در مبارزات مردمی علیه رژیم منحوس پهلوی به فعالیت پرداخته و در دوره جوانی هم در جبهههای جنگ تحمیلی حاضر شدند؛ ایشان در حوادث مهم سیاسی پس از انقلاب اسلامی نیز همواره در صحنه حاضر بوده و علیه جریانهای سکولار و غیرانقلابی و بهنفع جریانهای ارزشی و ولایی به روشنگری پرداختهاند.

ایشان تاکنون در نشستها و مناظرات متعددی شرکت کرده و در محافل علمی از مواضع انقلاب و نظام اسلامی دفاع نمودهاند؛ همچنین از سال 1379 تاکنون مسئولیت فرهنگستان علوم اسلامی (از مؤسسات انقلابیِ فعال در تأمین نیازمندیهای فرهنگی انقلاب اسلامی) را برعهده داشته و علاوه برآن عضو هیئت امنای برخی از مؤسسات انقلابی و  برخی از مدارس علمیه میباشند. تقویت فرهنگی انقلاب اسلامی آیتالله میرباقری پس از دفاع مقدس در مسائل معطوف به انقلاب اسلامی اهتمام ویژهای داشتند و بهنوبهخود به تقویت جبهه سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی و تبیین نظریه «تمدن نوین اسلامی» کمک نمودند؛ تاآنجاکه در مورد بیشتر کلیدواژهها و موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ مورد تأکید امام راحل (ره) و امام خامنهای به ارائه تحلیلهای راهبردی پرداخته و پیشنهادهایی را ارائه دادهاند؛موضوعاتی همچون: رسالت انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، اسلام آمریکایی، نهضت تولید علم دینی، الگوی پیشرفت، تحول در حوزه، روشنفکری بیمار، مبانی دینی هنر و سینما، آسیبشناسی هیئات، مسئله جمعیت، زن منتظر، بیداری اسلامی، فتنه 88، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی، پروژه نفوذ و .... کتب تخصصی و عمومی از استاد میرباقری کتب و آثار مختلفی منتشر شده یا در دست انتشار است که برخی از آنها عبارتاند از: 1. «تقریرهای درس خارج اصول فقه»؛ 2. «حجیت قواعد عام علم اصول»؛ 3. «درآمدی بر مبادی اصول فقه حکومتی»؛ 4. «مبانی فقه حکومتی»؛ 5.

«گفتارهایی در فلسفه و حکمت»؛ 6. «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه»؛ 7. «مراقبههای عاشورایی»؛ 8. «توحید و ولایت الهیه»؛ 9. «امامشناسی»؛ 10. «در شناخت غرب»؛ 11. «ضیافت بلا» 12. «علم دینی» ؛ 13. «کالبدشکافی فرهنگی فتنه 88»؛ 14. «هنر، دین، تجدد»؛ 15. «نگاهی بنیادین به نسبت اخلاق و فناوری اطلاعات»؛ و ... .

تگ ها