فراخوانی فراخوانی ...

آیت الله سید علی خامنه ای

نظریه پرداز

رهبر جمهوری اسلامی ایران، مرجع تقلید شیعیان، فرمانده کل قوا، ریاست بنیاد دائرة المعارف اسلامی

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

نظریه پرداز

عضو خبرگان رهبری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

رهبر معظم انقلاب

پژوهشگر نظریه پرداز

عضو خبرگان رهبری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

رهبر معظم انقلاب

عقیده‏ی ما بر این است که رشد و تکامل انسانها بدون فضای آزاد امکان ندارد؛ در فضای استبدادی امکان‏پذیر نیست که افراد و جامعه رشد کنند؛ استعداد انسانها باید در فضای آزاد رشد کند؛

رهبر معظم انقلاب

مشاهده صفحه