فراخوانی فراخوانی ...
عبدالحسین خسروپناه
پژوهشگر

عبدالحسین خسروپناه

فعالیتها: معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ، عضو شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید

موضوعات تخصصی: فلسفه و حکمت ، فلسفه دین

زندگی نامه

پژوهشگر و مدرس فلسفه و حکمت، خسروپناه در بهمن ماه 1345 شمسی مصادف با شب بیست و هفتم ماه رمضان در شهرستان دزفول، متولد شد. وی دروس حوزوی را در کنار دروس متوسطه (رشته تجربی) در سال 1362 آغاز کرد و به مدت شش سال در سال 1368شمسی در مقطع سطح سوم حوزه علمیه فارغ التحصیل شد

وی، علاوه بر دروس متعارف حوزه علمیه قم، کتاب های دیگر ادبی و فقهی و اصولی و فلسفی از جمله شرح نظام، شرح مطول، شرایع الاسلام، حلقات شهید صدر، قوانین و فلسفتنا را در مدرسه های علمیه معزی و نبوی و قاضی در شهرستان دزفول و نیز تابستان ها در حوزه های علمیه طزرجان یزد و قم فرا گرفت و از محضر استادان برجسته حوزه های علمیه، همچون: محمدکاظم مدرسیان، سید مجدالدین قاضی دزفولی، محمدعلی مدرس افغانی، قدرت الله وجدانی فخر، کاظم تدین نژاد، کاظم سبط الشیخ، مصطفی اعتمادی و محسن اراکی بهره برد.

خسروپناه در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و دوازده سال از محضر استادانی همچون وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی در حوزة علمیه قم، بهره برد

تحصیل تفسیر قرآن و فلسفه و عرفان و بهره مندی از محضر استادانی همچون، تدین نژاد، حسن زاده آملی، جوادی آملی، مصباح یزدی، سبحانی و انصاری شیرازی، یکی دیگر از بخش های تحصیلی خسروپناه به شمار می آید که از سال 1364 شمسی تا سال 1385 ادامه داشته وی در سال 1394 به رتبه استاد تمامی دست یافت. وی تا کنون بیش از 50کتاب و یک صد و پنجاه مقاله تألیف کرده و ارائه دهنده نظریه «فلسفه فلسفه اسلامی» است.

سمت ها

عضویت در شوراهای علمی، راهبردی و نشریات

 • عضو حقیقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کشور/ شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها
 • عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • عضو هیئت امنای حوزه دانشگاهیان
 • عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی
 • عضو هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • استاد قشر بسیج اساتید
 • عضو شورای راهبری خاتم الاوصیاء
 • عضو هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی
 • عضو شورای پژوهشی مجمع تقریب مذاهب اسلامی
 • دبیر هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 • عضو حقیقی شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه علمیه قم
 • عضو شورای پژوهشی بنیاد ایران شناسی
 • مدیر مسئول نشریه جاویدان خرد/1392
 • سردبیری دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید
 • عضو هیئت امنای مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) در حوزه علمیه قم/ 1389
 • عضو حقیقی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • سر دبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، معرفت/ دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
 • عضو شورای عالی سیاست گذاری ستادپاسخ گویی به مسایل مستحدثه دینی/دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • عضو تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی
 • آثار
 • اصطلاح نامه فلسفه/ مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات / با همکاری جمعی از محققان/ 1376(چاپ دوم)
 • کلام جدید/ مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه/ 1379؛ ویرایش جدید این کتاب با عنوان کلام جدید با رویکرد اسلامی با اضافه و اصلاحاتی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه معارف و نشر معارف در سال 1389 منتشر گردید
 • جامعه مدنی و حاکمیت مدنی/ انتشارات وثوق/ 1379
 • گفتمان مصلحت/ کانون اندیشه جوان / 1379
 • انتظارات بشر از دین / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/1380
 • جامعه علوی در نهج البلاغه/ مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه / 1380
 • گستره شریعت / نشر معارف/ 1380
 • پلورالیسم دینی و سیاسی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1381
 • قلمرو دین/ مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه/ 1381
 • اخلاق در قرآن/ معاونت آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در ندسا/1383
 • آسیب شناسی جامعه دینی/ نشر معارف/1384
 • جریانهای فکری ایران معاصر/ انتشارات وثوق/ 1384
 • شریعه شهود (درباره استاد سید جلال الدین آشتیانی و پاره ای از آراء حکمی او)/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/1385
 • . فلسفه های مضاف/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ج اول و دوم/1385
 • جریان شناسی فکری ایران معاصر/ مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی/ 1388
 • آسیب شناسی جامعه دینی/ نشر معارف/ قم/ 1385
 • آسیب شناسی دین پژوهی معاصر: تحلیل دین شناسی شریعتی، بازرگان و سروش/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1388
 • نظام معرفت شناسی صدرایی/ با همکاری حسن پناهی آزاد/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1388
 • مسائل جدید کلامی و فلسفه دین جلد (1و2و3)/ جامعه المصطفی (ص) العالمیه/ 1388
 • فقه در محک زمانه: نقدی بر مقاله «فقه در ترازو» اثر دکتر سروش/ تهران: کانون اندیشه جوان/ 1388
 • هستی شناسی معرفت/ با همکاری حسن پناهی آزاد/ تهران: امیرکبیر/ 1389
 • جریان شناسی ضد فرهنگ ها/ قم: مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی/ 1389
 • دین شناسی/ انتشارات کانون اندیشه جوان/ 1389
 • روشنفکری و روشنفکران/ انتشارات کانون اندیشه جوان/ 1389
 • فلسفه فلسفه اسلامی/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1389
 • علامه طباطبایی/ فیلسوف علوم انسانی- اسلامی (دوجلد)/ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 1390
 • اندیشه نامه علامه شعرانی (دوجلد)/ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ 1390
 • رویکرد استاد مطهری به علم و دین/ نشر معارف/ 1390
 • دراسه تحلیلیه للمعرفه الدینیه عند سروش/ نشر محبین/ 1390
 • 30.انتظارات اعتدالی از دین/ معاونت فرهنگی/ آموزشی سازمان بسیج اساتید/ 1390
 • کلام نوین اسلامی/ مؤسسه حکمت نوین اسلامی/ جلد اول و دوم/ 1390
 • کلام نوین اسلامی ج3/ قم: انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی/ چاپ اول/ 1392
 • فلسفه علوم انسانی/ قم: انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی/ چاپ اول/1392
 • اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله محمدباقر صدر/ جمعی از نویسندگان/به کوشش عبدالحسین خسروپناه/ تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ 1392
 • 35. تحلیل معرفت/عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری/تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ 1392
 • تولید و تکوین علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا/تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ 1392
 • سروش، دین و نواندیشی/عبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی آزاد/ نشر معارف/ 1393
 • دین شناسی/ بسیج اساتید و دانشگاه علامه طباطبایی/ 1393
 • علم دینی/ بسیج اساتید و دانشگاه علامه طباطبایی/ 1393
 • پرستاری حکیمانه/ اکرم السادات حسینی، فاطمه الحانی، عبدالحسین خسروپناه، عبدالکریم بهجت پور/ 1393
 • درجست و جوی علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/جلد1/ نشرمعارف و شورای عالی انقلاب فرهنگی/ 1393
 • درجست و جوی علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/جلد2/ نشرمعارف و شورای عالی انقلاب فرهنگی/ 1393
 • انسان شناسی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/ نشرمعارف/ 1393
 • رئالیسم معرفتی/عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری/تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ چاپ اول/ 1393
 • روش شناسی علوم اجتماعی/ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ چاپ اول/ 1394
 • فلسفه شناخت / مؤسسه حکمت نوین اسلامی/ چاپ اول / 1396
 • منظومه فکری امام خمینی (ره) / انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ سوم / 1396
 • منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول / 1396
 • جستاری در عرفان نظری و عملی/ انتشارات بوستان کتاب قم/چاپ اول 1397